Työhönvalmennuksen jana

Työhönvalmennus on keino mahdollistaa työelämä myös heille, jotka ovat heikoimmassa asemassa työllistyäkseen. Työhönvalmentaja tukee asiakastaan käytännön työnhaussa, ja työpaikalla perehtymisessä sekä työelämätaitojen opettelussa. Työhönvalmentaja myös tukee työnantajaa työtehtävien suunnittelussa ja räätälöinnissä.

Parhaimmillaan työhönvalmennus on yksilöllistä tukea, joka auttaa työnhakijan unelman työelämästä toteutumisessa.

1. Tutustuminen
 • Ensimmäinen tapaaminen viimeistään viikon kuluttua asiakkaan yhteydenotosta.
 • Tapaamisen tarkoituksena tutustua puolin ja toisin ja rakentaa pohjaa yhteistyölle.
 • Työhönvalmennuksen ja työhönvalmentajan roolin avaaminen asiakkaalle.
 • Asiakkaan omien toiveiden kuuleminen työllistymisestä.
 • Sitoutuminen työhönvalmennusprosessiin.
Kuva
Kuva
2. Yhteistyön aloitus
 • Alkuhaastattelu, joka pitää sisällään työ- ja toimintakyvyn kartoitusta sekä kognitiivisten taitojen tason kartoitusta.
 • Asiakkaan toiveet tulevaa työtä ajatellen.
 • Asiakkaalle sopivan viikkotyöajan miettiminen, ottaen huomioon Kelan tukiin liittyvät ansaintarajat
 • Työhönvalmentajan työn tavoitteet, sisältäen asiakkaan henkilökohtaisen tuen tarpeen. kartoittamisen. Miten asiakasta tuetaan hänen omat toiveensa huomioiden. Työnjako asiakkaan ja työhönvalmentajan kesken; mitä tehdään yhdessä ja mitkä asiat asiakas haluaa hoitaa itsenäisesti?
 • Luottamuksellisen asiakassuhteen rakentaminen, työhönvalmentajan ja asiakkaan parempi tutustuminen toisiinsa.
 • Tarvittavat lomakkeet TE-toimistoa varten: TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuminen, lääkärin b-lausunto, tarvittavat valtakirjat työhönvalmentajalle.
3. Viranomaisyhteistyö
 • Ajanvaraus TE-toimistoon tai työllisyyden kuntakokeiluun työllistämissuunnitelman laatimiseksi.
 • Työllistämissuunnitelma tehdään yhdessä viranomaisen kanssa. Suunnitelmaan kirjataan yhteisesti sovitut toimenpiteet asiakkaan työllistymiseksi, kuten mahdollinen oikeus taloudellisiin tukiin TE-toimistosta, jotka maksetaan tulevalle työnantajalle.
Kuva
4. Työnhaku
 • Haetaan avoimilta työmarkkinoilta asiakkaan toiveiden mukaista työtä, huomioiden avoimet työpaikat ja piilotyöpaikkojen mahdollisuus.
 • Asiakkaan CV:n tekeminen, hyödyntäen asiakkaan työ- ja harjoitteluhistorian.
 • Asiakkaan vahvuuksien kartoittaminen, ja niistä kertomisen harjoitteleminen esimerkkien avulla. Mistä minua on kehuttu harjoittelussa, tai edellisessä työpaikassani?
 • Työelämän pelisääntöjen kertaaminen.
 • Työhaastatteluihin valmistautuminen.
 • ”Hissipuheen” harjoittelu. Hissipuhe sisältää vastaukset kysymyksiin: Kuka olen, mitä tykkään tehdä, missä olen hyvä.
 • Työhönvalmentaja on yhteydessä mahdolliseen tulevaan työnantajaan.
5. Työhaastattelu
 • Työhaastatteluun asiakas saa tuen työhönvalmentajalta toiveidensa mukaisella tavalla.
 • Asiakkaan luvalla työhönvalmentaja voi käydä keskusteluja työnantajan kanssa ja kertoa työhönvalmennuksesta ja sen tarjoamista hyödyistä työnantajalle.
 • Jos työnantaja epäröi palkkaamista, niin työhönvalmentaja voi tarjota pidennettyä, niin sanottua, näyttöön perustuvaa työhaastattelua, tai toisena vaihtoehtona selvittää TE-toimiston työkokeilun mahdollisuutta. Näyttöön perustuva työhaastattelu tarkoittaa esimerkiksi noin kuukauden mittaista palkatonta harjoittelua, jossa työhönvalmentaja on asiakkaan ja työnantajan tukena työpaikalla.
Kuva
6. Työnantajayhteistyö
 • Työnantajalle työhönvalmentajan tuki on maksutonta.
 • Työtehtävien räätälöinti yhdessä työnantajan kanssa tarpeen mukaan.
 • Osallistuminen asiakkaan perehdytykseen.
 • Eri tukimuotojen esitteleminen työnantajalle ja niiden hakemisessa tukena oleminen tarpeen mukaan.
 • Monimuotoisen työyhteisön hyötyjen esittely työyhteisölle.
 • Tuki työyhteisölle kehitysvammaisen työkaverin kohtaamiseen.
 • Vinkit asiakkaan ohjaamiseen ja ohjeistamiseen työpaikalla.
 • Mahdollisissa asiakkaan työsuhteeseen liittyvissä haasteissa työnantajan tukena oleminen.
7. Tuki työpaikalla
 • Työtehtävien harjoittelu yhdessä asiakkaan kanssa työpaikalla.
 • Tuki asiakkaalle työsopimukseen liittyvissä asioissa.
 • Työpaikan pelisääntöjen läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa perehdytyksen jälkeen.
 • Asiakkaan tukeminen työyhteisöön kiinnittymisessä.
 • Säännölliset seurantakäynnit, jotka pitävät sisällään kuulumisten vaihtoa asiakkaan, esihenkilön ja työkavereiden kanssa.
Kuva
Kuva
8. Jatkuva tuki
 • Tuen tulee pysyä jatkuvana ja saatavilla olevana. Työhönvalmentajan on tärkeää säilyä tavoitettavissa yllättävien tilanteiden varalta.
 • Työhönvalmentaja on tarvittaessa myös työnantajan tavoitettavissa.

Unelmista totta työhönvalmennuksella